Folder over natuurproject Blues in the Marshes

Folder over natuurproject Blues in the Marshes

In opdracht van Oscar Langevoord/Buro NIV schreef ik de tekst voor de nieuwe folder over het inspirerende natuurproject Blues in the Marshes, een LIFE+ Nature project van ondermeer Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Vlinderstichting en het waterschap. In dit Brabantse project hebben oude landbouwgronden plaats gemaakt voor schrale, natte hooilanden. Bijzondere planten-en diersoorten krijgen zo weer de ruimte, zoals de zeldzame vlinder het pimpernelblauwtje.