Cursus Natuurlijk Spelen

Cursus Natuurlijk Spelen

Ontwikkelen van de 4-daagse cursus Natuurlijk Spelen i.s.m. professionals uit de wereld van speelnatuur.
Opdrachtgever is Training en Cursussen van de Hogeschool Van Hall Larenstein.
(2013)