Handreiking Gewaardeerd Landschap

Handreiking Gewaardeerd Landschap

Ons project Gewaardeerd Landschap is in de afrondingsfase. Op dit moment zijn we bezig met het schrijven van de handreiking voor gemeenten, die aan de slag willen met de landschapsbiografie, samen met bewoners en andere stakeholders. De handreiking is vanaf de zomer van 2019 als download beschikbaar via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. We kijken terug op een geslaagd project dat inmiddels navolging krijgt in de streek. Zoals in Drenthe, waar we de mogelijkheden voor een vervolgproject onderzoeken. Landschapsbeheer Drenthe heeft mij gevraagd om dit te doen, een leuke nieuwe opdracht!