Gewaardeerd Landschap

Gewaardeerd Landschap

Donderdag 15 maart was de startbijeenkomst van ons project ‘Gewaardeerd Landschap’. In opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) werk ik als projectmedewerker in dit landschapsproject, waarbij we een methode ontwikkelen om met stakeholders een landschapsbiografie te maken, die als bouwsteen dient voor de nieuwe omgevingsvisie. Een spannende en mooie opgave! Ik schreef het project samen met Wanne Roetemeijer, Derk Stobbelaar van Hogeschool van Hall Larenstein en Edwin Raap van Landschap Noord-Holland. In het project staan 4 pilots centraal, hun ervaringen zullen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de methode. De pilots worden uitgevoerd door Landschap Overijssel, IKL-Limburg, Landschapsbeheer Drenthe en Landschap Noord-Holland. Zij gaan samen met hun gemeente en stakeholders aan de slag met de landschapsbiografie: wat is het DNA van het landschap, welke kernkwaliteiten heeft het, wat zijn de wensen voor het landschap vanuit de bewoners? Een belangrijk resultaat uit de pilots zijn uitgangspunten uit de landschapsbiografie, die als leidraad voor toekomstige ontwikkelingen/opgaven in het landschap kunnen dienen. Het project Gewaardeerd Landschap wordt eind 2018 afgerond en de handleiding zal door de RCE worden verspreid. Wil je meer informatie, op de hoogte blijven van het project of jouw ervaringen op dit thema met ons delen, neem dan contact op met Mirjam Koedoot via info@mirjamkoedoot.nl