Aanbieding rapport biodiversiteit minister LNV

Aanbieding rapport biodiversiteit minister LNV

Op donderdag 8 februari nam minister Carola Schouten van LNV de publicatie ‘Samen werken aan Biodiversiteit’ in ontvangst. Ik schreef dit rapport samen met prof. dr. Joop Schaminée in opdracht van het NWO. De publicatie is het eindverslag van het ‘Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt’.

De publicatie ‘Samen werken aan Biodiversiteit’ laat met voorbeelden zien dat het mogelijk is biodiversiteit te beschermen en zelfs te benutten ten dienste van de landbouw. Op donderdagmiddag 8 februari krijgt minister Carola Schouten van LNV de publicatie overhandigd in Den Haag. De publicatie is het eindverslag van ‘Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt’, dat het ministerie van Economische Zaken en NWO van 2010 tot 2017 hebben gefinancierd. Bij elk onderzoeksproject waren naast onderzoekers ook stakeholders en eindgebruikers betrokken, zoals natuurbeschermingsorganisaties, boerenorganisaties, bedrijven, overheden en adviesbureaus. Vanuit mijn bureau Mirjam Koedoot schreef ik de publicatie samen met prof. dr. Joop Schaminée. Kijk voor meer informatie: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2018/02/aanbieding-rapport-biodiversiteit-aan-minister-lnv.html

Foto: Max Preyer