Kort CV

Bureau Mirjam Koedoot
Vanuit mijn eigen bureau werk ik aan gevarieerde opdrachten op het gebied van natuur, landschap en het betrekken van mensen daarbij (zie ‘projecten’)
 
Als projectleider Burgerparticipatie werkte ik 6 jaar bij Landschapsbeheer Nederland. Projecten die ik heb ontwikkeld en uitgevoerd zijn onder andere over natuurlijke speelplekken, wandelpaden, stimuleren burgerbetrokkenheid bij natuur en landschap. Verder organiseerde ik diverse landelijke kennisdagen en symposia.
 
Aan de Universiteit Wageningen werkte ik 4 jaar als onderzoeker. Ik deed praktijkgerichte opdrachten op het gebied van burgerbetrokkenheid, narratieve methode, cultuurhistorische betekenisgeving en landschapsbeleving.
 
Kenniscentrum Stichting Recreatie
Als projectmedewerker ondersteunde ik beleidsondersteunend onderzoek, ondermeer voor het Ministerie van EL&I (toenmalig LNV), de gemeente Hilversum en het Recreatieschap Zuid- Holland.
 
Omroep Gelderland
Voor het wekelijkse documentaire televisieprogramma ‘ De geschiedenisbus’ schreef ik het scenario, deed de research en maakte het opname- draaiboek.
 
Opleidingen
Universiteit Wageningen – master Landscape Planning & Design (cum laude)
Hogeschool Larenstein in Velp – opleiding Bos en Natuurbeheer
Middelbare Agrarische School in Barneveld